Consultant, trainer and coach in sales & management

Transitie naar groei en duurzame resultaten

ACTITO Evangelist & SaaS department Manager at ACTITO

Jonathan Wuurman is gepassioneerd door alles wat met digitaal te maken heeft.

Pages