Customer Loyalty Leadership - 14&15/03/2019

Trainer
Categorie
Algemene opleidingen
Tijd
14&15 maart 2019 (van 9u30 tot 17u)
Prijs
€1 400

Feit 1 : het kost 5 keer meer om een nieuwe klant aan te trekken dan een bestaande klant te behouden.

Feit 2 : 44% van de bedrijven focussen op het aantrekken van nieuwe klanten.
Slechts 18% van de bedrijven hebben ook een focus op het behouden van bestaande klanten

Feit 3 : 89% van de bedrijven ziet Customer Experience als een sleutelonderdeel in de evolutie naar Customer loyalty en retentie

Feit 4 : de kans om te verkopen aan een bestaande klant is 60-70%, terwijl de kans om te verkopen aan een nieuwe klant 5-20% is

Feit 5 : bestaande klanten hebben 50% meer kans om nieuwe producten te proberen en spenderen 31% meer in vergelijking met nieuwe klanten

 

 

Teamvertrouwen als strategisch verbindend veld naar loyale klanten

Sterke teams die elkaar vertrouwen en samenwerken bevorderen klantenvertrouwen en -loyaliteit. Iedereen binnen zo’n team is gemotiveerd om de klant zo best mogelijk te onthalen, een optimale service te bieden, de relatie achteraf in stand te houden, te informeren naar wensen, verwachtingen, behoeften en daar proactief op in te spelen.

Gelukkige enthousiaste medewerkers co-creëren emotioneel loyale klanten.

 

 

Tevreden klanten zijn waardeloos!

Voldoende redenen om te groeien van tevreden klanten naar emotioneel loyale klanten.

Daar ligt de toekomst van retail. Vanuit een duidelijke klantgerichte identiteit (missie, visie, waarden) groeien emotioneel loyale medewerkers, welke dit afstralen op onze klanten door hen positieve gedrag en duidelijke communicatie.

Van de opr”echte” aandacht en energie die in het bedrijf heerst gaat de klant zelf deel uit willen maken van deze community.

Niet enkel de retailer en/of fabrikant hebben baat bij loyale klanten. Ook de klant zelf wil graag loyaal zijn als hij een persoonlijk unieke service en “touch” ervaart die zijn verwachtingen overtreft.

Om tot Customer Loyalty of emotioneel loyale klanten te komen moet je een heel proces doorlopen en dat begint bij jezelf en je team. Als hier vertrouwen en samenwerking heerst en er een duidelijk doel en missie is, is een bedrijf klaar om naar Customer Loyalty te groeien.  
 

Maar hoe doe je dit?

In dit 2x 2-daags programma (wat achteraf nog verder aangevuld kan worden met Expert workshops) leggen we uit hoe je van tevreden naar emotioneel loyale klanten evolueert.

 

 

 

Basic - MY COLOURFUL LEADERSHIP (2-daagse - 14 & 15 maart 2019)

 

 

Dag 1

Zelfkennis is de bron van alle wijsheid en fundament van een klantgerichte organisatie, waarbij alle teamleden over alle afdelingen heen samenwerken.

Elk mens is uniek en in ieder bedrijf staan continue verschillende persoonlijkheidstypen met elkaar in contact, zowel onder collega’s als met klanten, en de communicatiebehoeften van deze personen kunnen onderling sterk verschillen.

Tijdens deze dag ervaren de deelnemers hoe hun persoonlijke effectiviteit afhangt van hun eigen voorkeurgedrag en leiderschapsstijl, waarbij de “kleurrijke” communicatiebehoeften en persoonlijke voorkeuren worden afgeleid en besproken door middel van het Insights Discovery Persoonlijkheidsmodel (Kleuren Typologie).

Bewust worden van zijn huidig gedrag en het effect ervan op en collega’s en klanten, staat centraal in het realiseren van de objectieven als team.

 

Dag 2

Tijdens deze tweede dag maken we de verbinding naar Team Effectiviteit door de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de verschillende leiderschapsstijlen te bekijken, de toegevoegde waarde van elk teamlid en hoe het vertrouwen tussen de teamleden te versterken. We bekijken de vijf ankerpunten en de vijf frustraties van een team om tot duurzame teamresultaten te komen. Goed functionerende teams kunnen immers in uiteenlopende situaties altijd excelleren met een sterke klantentevredenheid en –loyaliteit als resultaat.

 

 

Advanced - COLOURFUL COACHING (2-daagse - 9 & 10 mei 2019​)

 

 

Dag 1

Deze dag verdiepen we ons verder in de rol van de leider als coach. We leren hoe we onze kleurrijke teamdynamiek krachtiger kunnen aansturen en coachen, met respect voor de persoonlijke voorkeuren en leiderschapsstijlen. We bekijken het belang en onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, het opzetten van een gericht actieplan op basis van concrete SMARTA-objectieven. Met situationeel leiderschap/coaching leren we op de juiste manier delegeren naar onze medewerkers.

 

Dag 2

We bouwen verder en kijken hoe we de continue verandering binnen het bedrijf krachtdadiger en veerkrachtiger kunnen aansturen. Om onze individuele- en teamdoelstellingen te realiseren oefenen we de verschillende mogelijke coaching technieken bij onze individuele gesprekken, hoe onze teamvergaderingen professioneel te leiden en hoe constructieve en correctieve feedback te geven en te ontvangen.

 

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands.  De uiterlijke inschrijfdatum is 21 januari 2019.  Dan heeft Yves, onze trainer, nog net voldoende tijd om uw insights profiel op te stellen aan de hand van 25 vragen die u moet beantwoorden.

About the trainer

Yves Thoorens leert teams beter klantgericht samenwerken door onderling vertrouwen op te bouwen met zijn training & coaching bedrijf Integratio.

 

We leren mensen samenwerken rond hun gemeenschappelijke klantgerichte missie en waarden, over alle afdelingen heen en bouwen zo aan de open, lerende klantgerichte organisatie.

Persoonlijk heb ik het graag over teams veerkrachtiger maken, positief anticiperen op de verandering waarmee we voortdurend worden geconfronteerd. Zelfkennis is daarbij fundamenteel. Weten wat je kan en niet kan, wat je teamgenoot kan en niet kan en hoe je elkaar kunt versterken. Zo groeit een open feedbackcultuur in 360° vertrouwen.

Hoe rol je dit uit als individu, team en organisatie is mijn passie.

“Gelukkige enthousiaste medewerkers co-creëren emotioneel loyale klanten!” is mijn visie en ik zie mezelf in dit proces als facilitator en coach.

 

Yves is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (RUG) en Speciaal Licentiaat in de Marketing (Vlerick School of Management). Hij had diverse sales en marketing functies bij verschillende bedrijven en leerde daar teams inspireren en faciliteren.